Protestantse Kerk in Nederland
Hervormde Gemeente te Wilsum
 
 
Erediensten Erediensten
Zondag 18 oktober
We kijken opnieuw uit naar de twee diensten van a.s. zondag.

In de morgendienst gaat ds. W. van Vreeswijk uit Rouveen voor.
De Schriftlezing is: Exodus 16:1-36.

In de middagdienst gaat onze oud-predikant ds. H.J. Donken uit Wierden voor.
De Schriftlezing is: Handelingen 12: 1-19
Tekst voor de preek: Handelingen 12 vers 5 
Thema van de preek: “Ons gebed en Gods verhoring”.
 
Dienst live meekijken Dienst live meekijken
 
 
Collecten Collecten
De colleges van kerkrentmeesters en diakenen vragen u en jou om de bijdrage voor de diverse collecten als gezinsbijdrage over te maken op de Rabo-bankrekening van de Kerkrentmeesters met als vermelding ‘Weekcollecte’. Dit kan via het rekeningnummer wat ook voor de Kerkbalans wordt gebruikt.

Bankrekening:  NL 84 RABO 03708 52 435
Ten name van:  NED. HERV. GEMEENTE WILSUM
Omschrijving:   Weekcollecte

De bedragen die op deze manier worden ontvangen, zullen worden verdeeld over de collectedoelen volgens het collecterooster en de zendingsbus. Hierbij zullen ook de doelen van de afgelopen weken meegenomen worden.
 
WELKOM WELKOM
Hartelijk welkom op de site van de Hervormde Gemeente te Wilsum!

Wij zijn een christelijke gemeente die vandaag leeft en gelooft. Tegelijk staan we in een eeuwenoude traditie. Wij luisteren naar wat God tot ons zegt in de Bijbel. Hij laat Zich daarin kennen. Dat doet Hij nog meer in Zijn Zoon Jezus Christus. Die zegt: "Komt tot Mij, allen die vermoeid en belast bent en Ik zal u rust geven".

God wil de levens van mensen veranderen. Dat doet Hij in het bijzonder als de gemeente samenkomt tot eer van Hem. In de diensten legt de voorganger de Bijbel uit, zingen we samen en bidden we.

Iedere zondag zijn er twee diensten (9.30 en 14.30 uur) waar u van harte welkom bent evenals bij de andere activiteiten die er in de gemeente plaatsvinden.
 
AVG AVG
Privacy-statement Hervormde gemeente Wilsum versie 1.0
 
 
 
 
Nieuwe foto's!
Kijk in het fotoalbum voor de nieuwe foto's.
 
Project SELA
Hier vindt u meer informatie over het project SELA. meer
 
Beleidsplan
Klik op deze link. Zo kunt u het beleidsplan inzien.
 
Gegevens
Kerkgebouw:
Dorpsweg 13
8274 AD  Wilsum

Hervormd Verenigingsgebouw:
Westenbergstraat 1
8274 AN  Wilsum

Predikant
Ds. P. de Jager
Dorpsweg 15
8274 AD  Wilsum
038-355 7203
pdejager01@ziggo.nl

Scriba
Dhr. H. Barneveld
Westenbergstraat 32
8274 AR  Wilsum
038-355 7210
scriba@hervormdwilsum.nl
 
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.