Protestantse Kerk in Nederland
Hervormde Gemeente te Wilsum
 
 
Erediensten Erediensten

Zondag 21 juni
Zondagochtend gaat ds. M. Visser uit Wezep voor. De schriftlezing is Jeremia 31:1-26 en tekst voor de preek is vers 17.

Als het weer het toelaat willen we, aansluitend aan de morgendienst met de aanwezige gemeenteleden, opniuew enkele liederen zingen in de voortuin van de pastorie.

In de middagdienst gaat dr. W. H. Th. Moehn uit Hilversum voor. De schriftlezing in deze dienst is : Efeze 4:1-16. De tekst voor de preek is Efeze 4:15.


De colleges van kerkrentmeesters en diakenen vragen u en jou om de bijdrage voor de diverse collecten als gezinsbijdrage over te maken op de Rabo-bankrekening van de Kerkrentmeesters met als vermelding ‘Weekcollecte’. Dit kan via het rekeningnummer wat ook voor de Kerkbalans wordt gebruikt.

Bankrekening:  NL 84 RABO 03708 52 435
Ten name van:  NED. HERV. GEMEENTE WILSUM
Omschrijving:   Weekcollecte

De bedragen die op deze manier worden ontvangen, zullen worden verdeeld over de collectedoelen volgens het collecterooster en de zendingsbus. Hierbij zullen ook de doelen van de afgelopen weken meegenomen worden.

 
Kerkdiensten Kerkdiensten

Afgelopen week heeft de kerkenraad, als gevolg van de uitbraak van het coronavirus, het ingrijpende besluit genomen om als gemeente niet samen te komen in ons kerkgebouw, maar om via de kerkradio en internet diensten uit te zenden. Daardoor waren we afgelopen zondag allemaal in staat om toch te luisteren naar de verkondiging van het evangelie. We zijn daar dankbaar voor.

Afgelopen zondag heeft onze regering nog meer maatregelen afgekondigd om het coronavirus te bestrijden. Maatregelen die verregaand zijn. Dat houdt o.a. in dat ook de scholen hun deuren dicht houden.

Voor de Erediensten van komende zondagen, waarbij we het preekrooster volgen, kiezen we voor een “live” dienst vanuit de consistorie, de diensten zullen op dezelfde tijden als gebruikelijk nl. om 09.30 uur en 14.30 uur worden uitgezonden:
  • De predikant en ouderling van dienst zijn aanwezig in de consistorie;
  • De predikant zal zijn preek houden omlijst met gemeentezang van CD.
U kunt deze diensten vinden op www.hervormdwilsum.nl en op https://kerkdienstgemist.nl/stations/662

Deze maatregelen geven ook aanleiding om ons gemeenteleven tijdelijk aan te passen:
  • Catechisaties vervallen; 
  • Kringen en verenigingen komen deze weken niet meer samen;
  • Vergaderingen worden uitgesteld of via internet gehouden;
  • Pastoraat zo veel mogelijk telefonisch;
  • Geen bezoeken aan huis;
  • Alleen direct crisispastoraat zal door kunnen gaan.
Dit alles zal minimaal duren tot 6 april a.s., de datum die genoemd is door de regering.

Wat ondertussen bijzonder belangrijk is, is dat we nadrukkelijk naar elkaar blijven omzien, door b.v. elkaar meer te bellen of om een kaartje of iets dergelijks te sturen. Laten we daarom alert zijn op elkaar.
Wat boven alles belangrijk is, dat we in ons persoonlijk gebed blijven bidden voor allen die het moeilijk hebben, juist ook in en door deze bijzondere situatie in ons land.
Laten we ook dringend bidden dat de verspreiding van het virus wordt gestopt én ook voor allen die beslissingen hebben te nemen én voor allen die werken in de zorg, zoals artsen en verpleegkundigen en allen die daarin een ondersteunende functie hebben.

Bij dit alles mogen we weten, dat de Heere onze God ons nabij is en ons ook door deze periode heen wil dragen.
Daarom mogen we het met de psalmdichter belijden: “In de grootste smarten blijven onze harten in de Heere gerust.”
Dat bidden we u van harte allemaal toe!
 
 
WELKOM WELKOM
Hartelijk welkom op de site van de Hervormde Gemeente te Wilsum!

Wij zijn een christelijke gemeente die vandaag leeft en gelooft. Tegelijk staan we in een eeuwenoude traditie. Wij luisteren naar wat God tot ons zegt in de Bijbel. Hij laat Zich daarin kennen. Dat doet Hij nog meer in Zijn Zoon Jezus Christus. Die zegt: "Komt tot Mij, allen die vermoeid en belast bent en Ik zal u rust geven".

God wil de levens van mensen veranderen. Dat doet Hij in het bijzonder als de gemeente samenkomt tot eer van Hem. In de diensten legt de voorganger de Bijbel uit, zingen we samen en bidden we.

Iedere zondag zijn er twee diensten (9.30 en 14.30 uur) waar u van harte welkom bent evenals bij de andere activiteiten die er in de gemeente plaatsvinden.
 
AVG AVG
Privacy-statement Hervormde gemeente Wilsum versie 1.0
 
 
 
 
Nieuwe foto's!
Kijk in het fotoalbum voor de nieuwe foto's.
 
Project SELA
Hier vindt u meer informatie over het project SELA. meer
 
Beleidsplan
Klik op deze link. Zo kunt u het beleidsplan inzien.
 
Gegevens
Kerkgebouw:
Dorpsweg 13
8274 AD  Wilsum

Hervormd Verenigingsgebouw:
Westenbergstraat 1
8274 AN  Wilsum

Predikant
Ds. P. de Jager
Dorpsweg 15
8274 AD  Wilsum
038-355 7203
pdejager01@ziggo.nl

Scriba
Dhr. H. Barneveld
Westenbergstraat 32
8274 AR  Wilsum
038-355 7210
scriba@hervormdwilsum.nl
 
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.